obec Starina

Úradná tabuľa

Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 22.02.2023 od 12:30 hod.

Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina  dňa 22.02.2023 od 12:30 hod.

Prejsť na článok*

Všeobená informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Starina

Všeobená informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Starina

Prejsť na článok*