obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Prejsť na článok*

Informácie v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Informácie v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Prejsť na článok*