obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiadava mimo jej územia

Prejsť na článok*

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Prejsť na článok*