obec Starina

Úradná tabuľa

Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Prejsť na článok*