obec Starina

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Prejsť na článok*

Pozvánka na valné zhromaždenie

Týmto Vás pozývame na zasadnutie valného zhromaždenia Urbárskej a želiarskej spoločnosti obce Starina, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční dňa 22.6.2019 o 13,00 hod.

Prejsť na článok*

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Prejsť na článok*