obec Starina

Úradná tabuľa

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 23.08.2022 od 21.30 hod.

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 23.08.2022 od 21.30 hod.

Prejsť na článok*

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Starina

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Starina 

Prejsť na článok*

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Prejsť na článok*