obec Starina

Úradná tabuľa


Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiadava mimo jej územia

Prejsť na článok*

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Prejsť na článok*